Tulikivi Massieve speksteenkachels
 
introductie stralingswarmte kleuren FAQ
modellen energiebesparing tijd sparen Tulikivi Avonden
speksteen milieutechniek opties Tulikivi Video
gebruik laagenergie/passief vergelijken Tulikivi Finance
Voeg deze website toe aan uw lijst van favoriete websites Print enkel de inhoud van deze pagina af, dus zonder de navigatie-elementen bovenaan, onderaan en rechts

Milieubewuste warmte

Milieutechniek Samengevat :

De massieve speksteenkachel is een bijzonder milieubewuste keuze :

 • Hout verbranden geeft geen netto bijdrage tot het broeikaseffect.
 • Ook naar zure regen toe is de bijdrage neutraal wat zwavelzure stoffen betreft.
 • Om hout echt milieubewust te verbranden moet het wel efficiënt gebeuren : het verbrandingsrendement van een massieve speksteenkachel van Tulikivi variëert van 80 tot 90 %, wat uitzonderlijk hoog is.
 • De verbrandingskamers van Tulikivi worden gekenmerkt door een bijzonder schone verbranding, met bijzonder weinig koolmonoxide (CO) in de rookgassen.
 • Voor extra energiebesparing is een buitenluchtaanvoer bij alle modellen mogelijk.
 • Stralingswarmte is bovendien energiezuinige warmte.
 • De speksteen is een natuursteen die doorheen de levencyclus van een Tulikivi geen negatieve invloed heeft op de natuur en bovendien steeds recycleerbaar blijft.
 • Afwisselend hout of pellets stoken is ook mogelijk : zie de optie Tulikivi pelletbrander.
 • Een Tulikivi kan ook speciaal aangepast worden voor de verwarming en de productie van sanitair warm water in laagenergiewoningen en passiefhuizen.

Omwille van al deze redenen en ook na een grondige kontrole van alle gebruikte andere materialen kreeg de Tulikivi speksteenkachel als eerste het milieukeurmerk van het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE). Als enige kachel verkreeg het ook al eerder het keurmerk van het "Institut für Baubiologie Rosenheim". Tulikivi haalt ook met gemak de strengste milieunormen wereldwijd. In vergelijking met pelletkachels en pelletketels vormen de massieve speksteenkachels een nagenoeg even ecologische keuze, die tal van bijkomende voordelen biedt.

Tulikivi betekent het omzetten van een hernieuwbare, natuurlijke en lokale brandstof tot de meest aangename, gezonde en duurzame warmte, met maximale efficiënte en een minimale inspanning of verontreiniging.

De emissiewaarden en rendement van gewone houtkachels zijn totaal niet vergelijkbaar, omdat ze op een andere manier gemeten worden conform EN normen. Meer over de misleidende EN-normen hier.

KLIK HIER VOOR HET MILIEUDOSSIER "De warmte-accumulerende houtkachels van Tulikivi : een ecologische opportuniteit in Vlaanderen". Dit dossier is in PDF - download dit praktische programma gratis hier.

 

De eerste houtkachel met het VIBE-label, een Vlaams milieu-keurmerk !

Tot onze grote vreugde beschikt Vlaanderen eindelijk over een eco-label voor kachels. Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE) is een informatie- en vormingspunt rond bio-ecologisch bouwen en wonen in Vlaanderen. VIBE vzw fungeert eveneens als koepel en discussieforum voor organisaties, beleidsmakers, bedrijven en particulieren die met de problematiek van 'duurzaam bouwen' begaan zijn. VIBE opereert onder de koepel van de Bond Beter Leefmilieu, waar het een actief lid van is, gespecialiseerd in het onderwerp bouwen.

In 2006 werden de basiscriteria ontwikkeld waaraan kachels moeten voldoen om het VIBE label te kunnen dragen. Deze basicriteria zijn als volgt samen te vatten :

 1. Het moet een houtkachel betreffen.
 2. De kachel moet gekeurd zijn volgens TNO, DIN of de Oostenrijkse keuring. Het keuringsdocument dient om de kwaliteit van de verbranding te verifiëren.
 3. Het verbrandingsrendement moet minimaal 80 % bedragen.
 4. Er mogen geen aparte kanalen voorzien zijn voor de opwarming van kamerlucht, zodat een maximaal percentage stralingswarmte gewaarborgd is voor een gezond binnenhuisklimaat.
 5. Er mogen geen zware metalen of andere potentiëel mens- of milieugevaarlijke stoffen in verwerkt zijn.
 6. De gebruiksaanwijzing moet klaar en duidelijk zijn, en moet volgende punten bevatten: stook geen behandeld hout, stook hout dat schoon, gekliefd en droog is. Er moet ook worden vermeld wat er met de assen moet gebeuren.

In de praktijk betekent dit dat enkel de echt massieve, warmte-accumulerende houtkachels in aanmerking komen voor dit label. Andere houtkachels halen zo'n hoog rendement niet en vertonen steeds kanalen voor de opwarming van kamerlucht. Dit laatste leidt ondermeer tot het optreden van stofschroei (zie ook astma). Specifieke emissie-normen zijn dan ook niet opgenomen in de criteria, gezien wel bekend is dat de warmte-accumulerende houtkachels daarin bijzonder goed scoren.

In het najaar van 2006 kon importeur Dutry & Co - na een grondig onderzoek door het controlebureau Ecolas - aantonen dat de massieve speksteenkachels van Tulikivi aan de basiscriteria voldoen en begin 2007 ontvingen we het VIBE-label. Voor zover we weten is Tulikivi nog steeds de enige houtkachel die aan de voorwaarden van het VIBE-label kan voldoen.

Er wordt nogal eens geopperd, ondermeer bij de overheid, dat een speksteenkachel toch niet als een echte verwarming gezien kan worden en dat bijgevolg het ondersteunen ervan niet nodig is. Nochthans blijkt uit de Tulikivi Eigenaars Enquete dat voor bijna 2/3 van de bevraagden de Tulikivi een hoofdverwarming is. Ze vervangt eerder CV-systemen (55%) dan individuele verwarmingstoestellen (45%).

 

Een hoog verbrandingsrendement

Om het bos zo weinig mogelijk te belasten is het natuurlijk belangrijk het brandhout efficiënt te verbranden. De Tulikivi speksteenkachels spannen hierbij de kroon met een verbrandingsrendement van 80 tot 90 %, afhankelijk van het model. Alle gegevens hierover vind u in het hoofdstuk energiebesparing.

U kan ook meer lezen over de beschikbaarheid van hout als brandstof en de toekomst van het bos.

 

Energiezuinige stralingswarmte

Afhankelijk van de woning kan de energiebehoefte tot 50 % verlagen indien wordt verwarmd met stralingswarmte. Kort gezegd gaat minder energie tegenaan het plafond hangen, is er minder energieverlies door ventilatie, wordt de isolatiewaarde van muren verhoogd en kan de warmtebehoefte beter aan ieder individu worden aangepast. Meer hierover onder energiebesparing.

 

Geen netto bijdrage tot het broeikaseffect

De verbranding van hout geeft geen netto bijdrage tot het broeikaseffect, indien gekapte bomen door nieuwe worden vervangen of afvalhout wordt gebruikt. De nieuw opgroeiende bomen nemen dan een gelijke hoeveelheid kooldioxide op als werd vrijgesteld bij de verbranding van hun voorgangers. Bij natuurlijke verrotting van het hout zou dat net zozeer gebeuren.

Meer lezen over het broeikaseffect en houtverbranding.

 

De verbrandingskamer van Tulikivi

De massieve speksteenkachels van Tulikivi beschikken over een eenvoudig verbrandingssysteem dat door de werking van het tegenstroomprincipe al een voortreffelijk verbrandingsresultaat oplevert. Dat maakt de rookgaskwaliteit van deze kachels superieur aan die van de modernste metalen kachels met veel technische snufjes, zoals automatische luchtsturing of katalysatoren. Met de wervelverbrandingskamer wordt ook de luchttoevoer optimaal geregeld :

1 : Corderiet haardplaten

2 : Luchtspoeling glasraam

3 : Luchtregelunit

4 : Luchtaanvoer via asladedeur

De corderiet haardplaten bestaan uit een hoogwaardige, met ijzer versterkte soort ceramiek. Ze laten toe om verbrandingslucht bovenin de toppen van de vlammen te blazen voor de zogenaamde secundaire verbranding. De lucht bovenaan de kachel beweegt zich aldus meer horizontaal, zodat een beter menging met de verbrandingsgassen optreedt. Dit heet het wervelprincipe.

Op zijn minst even belangrijk is de sterk isolerende kracht van het corderiet, dat bij het aanmaken van een vuur alle warmte meteen terug op het vuur reflecteert. Dat zorgt ervoor dat de verbrandingstemperatuur zo snel mogelijk stijgt. Nochthans blijft een andere finse producent van speksteenkachels beweren, als zouden deze ceramische binnenstenen van Tulikivi noodzakelijk zijn om de speksteen tegen grote hitte te beschermen. Veruit de hoogste temperaturen treden op bovenin de massieve speksteenkachel, waar ook bij Tulikivi pure speksteen wordt gebruikt... Het "mammoetsteen-verhaal" blijft evenwel bij de buitenlandse klanten van die producent populair, al is het bedrijf zelf door de handelsrechtbank van Turku in Finland veroordeeld voor bedrieglijke reklame terzake - zie hierover dit persbericht rechtstreeks uit Finland (PDF-formaat).

De luchtregelunit past de luchttoevoer aan overeenkomstig het verbrandingsproces. Via de asladedeur wordt de verbrandingslucht aangevoerd (kan ook rechtstreeks uit de buitenlucht).

De wervelverbrandingskamer is opgebouwd uit verschillende belangrijke onderdelen die niet allemaal van buitenaf te zien zijn :

1 : Cordieriet haardplaten met secundaire luchtaanvoerkanalen

2 : Het gietijzeren boogrooster voorkomt dat de luchtaanvoer via het rooster door asdeeltjes wordt gestoord.

3 : De gietijzeren trechter waar het boogrooster inzit houdt de houtskool goed samen voor een optimale verbranding.

4. De stalen asgeleider zorgt ervoor dat de asse netjes in de aslade terecht komt.

De luchtregelunit is een bijzonder stukje techniek dat toestaat met één regelhendel het gehele verbrandingsproces te regelen :

1 : De verbrandingslucht wordt aangevoerd links en rechts van de aslade.

2 : Met één regelhendel bedient u de volledige unit.

3 : Deze klep sluit de luchttoevoer af wanneer er niet gestookt wordt. Daarvoor dient u de regelhendel volledig links te plaatsen.

4. Deze sectorklep regelt de hoeveelheid lucht die via de rooster wordt geblazen in verhouding tot de hoeveelheid lucht die via de haardplaten wordt aangevoerd. Bij het aanmaken van het vuur en wanneer het vuur in de laatste gloedfase komt, plaatst u de regelhendel in het midden zodat er meer lucht via het rooster aangevoerd wordt. Gedurende het gewone branden plaatst u de regelhendel volledig rechts zodat er meer lucht via de haardplaten wordt aangevoerd. Zo krijgt u een optimale verbranding !

Deze wervelverbrandingskamer vertoont topresultaten inzake koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx). Er wordt ook 30 tot 40 % minder asse geproduceerd. Tulikivi staat al jaren aan de top inzake milieubewust en efficiënt verbranden. Met deze nieuwe verbrandingskamer verzekert Tulikivi er zich van deze positie nog jaren te kunnen behouden.

 

Schone verbranding

Het moet gezegd worden, om hout volledig te verbranden is wat meer moeite nodig dan bij een gas als aardgas. Maar dat betekent niet dat het niet evengoed kan. En dat bewijzen de milieubewuste houtkachels van TULIKIVI.

Door de extreme temperaturen en de optimale luchtaanvoer is de verbranding van hout in een TULIKIVI speksteenkachel nagenoeg volledig. Er wordt zeer weinig koolmonoxide (CO) in teruggevonden en polyaromatische koolwaterstoffen (PAKS) zijn niet aantoonbaar.

Vóór 2010 bestond in Europa geen normering voor de uitstoot van houtkachels. De meest fabrikanten richtten zich op de duitse DIN norm, die niet bepaald streng was. Nu is sinds 2010 de europese norm EN 15250 geldig. Dit is in de eerste plaats een testnorm voor warmte-accumulerende houtkachels. Elk lidstaat kan aan de resultaten van de testen uitgevoerd volgens deze testnorm een eigen minimumwaarde opleggen, zolang ze maar onder de minst strenge, algemene europese norm blijven van 2564 mg CO per geproduceerde MJ energie. Oostenrijk is wat dit betreft het strengste land van Europa en Tulikivi heeft zich dan ook op deze norm gericht. De CO waarden bij Tulikivi schommelen aldus tussen 600 en 1100 mg CO per MJ geproduceerde energie :

De nieuwe europese norm EN 13240 voor gewone houtkachels (niet-accumulerend) bepaalt een zelfde maximale uitstoot als de EN 15250 voor warmte-accumulerende houtkachels, maar de testvoorwaarden zijn veel minder streng. De uitstoot mag worden vastgelegd op het moment dat deze houtkachels optimaal branden, terwijl bij warmte-accumulerende houtkachels de uitstoot gemeten wordt over het hele verbrandingsproces. Zo produceren de aanmaak van het vuur en het herladen van hout veel extra emissies, die het gemiddelde resultaat bij warmte-accumulerende houtkachels sterk verhogen. De europese norm is vooral strenger voor warmte-accumulerende houtkachels omdat dat ook mogelijk is... Meer over de misleidende resultaten van de EN-Normen hier.

België heeft nog nooit een norm gehad voor de uitstoot van houtkachels, zodat tot 2010 zowat alles in België mogelijk was. Bij sommige kachels konden CO-waarden opgetekend worden tot 20 % (de zogenaamde "continu" houtkachels). Sinds 2010 is er dus de Europese normering die ook België moet volgen, maar voor de rest is er geen controle op. Vele grote fabrikanten in Europa kregen een paar jaar uitstel om hun toestellen aan te passen en in vele gevallen werden resultaten van andere testen zoals de DIN-norm aanvaard, waar het nog veel eenvoudiger is de resultaten artificiëel op te krikken. Met andere woorden, niet alleen is de nieuwe europese testnorm bijzonder lief voor niet-accumulerende houtkachels, vele kachels die vandaag in de winkel staan beantwoorden er niet eens aan en dat kan nog een paar jaar duren.

De kern van het CO-verhaal gaat uiteindelijk over temperatuur en zuurstof. Om hout goed te verbranden en weinig CO te produceren zijn beide een noodzaak. Bij niet-accumulerende houtkachels blijkt in de praktijk dat de gebruiker het vuur meestal te weinig zuurstof geeft omdat hij het wegvliegen van warmte via de schoorsteen probeert tegen te gaan door het grotendeels afsluiten van de luchtaanvoer. Zo kan het vuur nooit echt goed branden, bij hoge temperatuur. In de labotesten - die uitgevoerd worden door bedrijven die de kachelproducenten dus als klant hebben - zal men dit uiteraard niet doen. In warmte-accumulerende houtkachels is het beperken van de zuurstoftoevoer niet nodig, omdat de steenmassa en de lange rookkanalen het verlies van warmte naar de schoorsteen zeer beperken. Er valt dus bij deze kachels in het labo weinig te "prutsen" om het resultaat op te krikken. Het laboresultaat zal bij massieve kachels sterk vergelijkbaar zijn met de realiteit bij de mensen thuis.

Meer lezen over milieuvriendelijke verbranding.

 

Fijnstof

In tegenstelling tot wat soms beweert wordt, levert houtverbranding zelfs op het Vlaamse platteland een veel kleinere bijdrage tot de fijnstofemissies dan het verkeer. Daarenboven tonen vele internationale studies aan dat fijnstof uit goede houtverbranding veel minder schadelijk is dan fijnstof uit het verkeer. De vervanging van oude houtkachels door moderne toestellen kan de uitstoot van fijnstof gemiddeld met 99% doen dalen. Meer over de fijnstofproblematiek...

Inzake fijnstof volgt Tulikivi de Oostenrijkse normen, die de strengste zijn van Europa. Ze laten maximaal 60 mg/MJ stof toe. Vele Tulikivi modellen halen een veel beter resultaat. De tegenstroomkanalen vormen een natuurlijk stofvangsysteem. Via de poetsgaten kan de gebruiker na het stookseizoen het opgevangen stof eenvoudig verwijderen.

 

Brandhout en zure regen

Bij een onderzoek op 7 verschillende soorten brandhout, bleek een maximaal zwavelgehalte van slechts 0,1 % bij één houtsoort (Douglas den) terug te vinden. De bijdrage van de houtverbranding tot de zwavelzure regen is dus minimaal, zeg maar natuurlijk. Wat aan zure regen op het bos terecht komt, is er in wezen uit afkomstig. Naast zwavelzure stoffen is ook NOx een factor bij de verbranding - meer daarover bij de bespreking van de verbrandingskamers.

Meer lezen over de zure regen.

 

Directe aanvoer van buitenlucht voor de verbranding

In laagenergiewoningen is de snelheid waarmee de aanvoer van buitenlucht gebeurt, beperkt door ventilatoren en warmte-wisselaars. Door de hoge nood aan verbrandingslucht was het tot voor kort erg moeilijk er hout in te branden, de enige goed verkrijgbare brandstof met een netto nulbijdrage tot het broeikaseffect.

Het is perfect mogelijk een aanvoer van verse buitenlucht te voorzien voor de verbranding. De verbrandingslucht moet dan niet meer aan de woning zelf worden onttrokken. Dit kan zowel voor oudere als nieuwere modellen. De verbrandingslucht wordt dan onderaan of achteraan de kachel ingevoerd (zie tekening).

Indien een laagenergiewoning het warmteverlies bijvoorbeeld tot 1/7 kan inperken in vergelijking met een gewone woning (dat is uiteraard afhankelijk van de woning), dan volstaat met Tulikivi 2 tot 4 uur stoken per week !

Ook in andere woningen die goed geïsoleerd zijn kan buitenluchtaanvoer een optie zijn om efficienter te verwarmen en ook om schoorsteen-trekproblemen te voorkomen.

 

De levencyclus van een natuurproduct

In gewicht bestaat een TULIKIVI bijna volledig uit natuurlijke speksteen, die kan gewonnen worden met een minimum aan energie omdat hij zo zacht is. Het speksteenafval dat daarbij ontstaat is totaal niet reactief of schadelijk. Zodra een speksteengroeve leeg is, kan de natuur zich er gemakkelijk herstellen. Speksteen is een waardevol en duurzaam materiaal, dat zich ook laat hergebruiken.

De steengroeve van Tulikivi
De steengroeve van Tulikivi

De cement die gebruikt wordt om de speksteenkachel te metselen bestaat uit speksteenpoeder en waterglas. Waterglas wordt gemaakt van zand en soda.

Daarnaast zijn in een Tulikivi een minimum aan essentiële metaalonderdelen aangebracht, zoals de deur, de aslade en de rooster. Deze zijn in productie niet zo milieuvriendelijk, maar moeilijk te vermijden en wel goed te recycleren.

Tulikivi gebruikt ook isolatiemateriaal om te voorkomen dat warmte ontsnapt daar waar dat niet de bedoeling is (vooral bovenin de kachel) en de kachel volledig rookdicht te maken. Deze isolatie is gegarandeerd vrij van korte vezels, zoals deze in klassieke glaswol wel eens aan te treffen zijn en waarvan sommigen beweren dat ze een schadelijke invloed kunnen hebben op de longen.

 

De unieke keuring door het "Institut für Baubiologie Rosenheim"

Het keurmerk van het IBR in Duitsland is zowat het meest diepgaande keurmerk voor houtkachels ter wereld. Er ligt een globale onderzoeksmethode aan ten gronde. Naast de testen die de invloed op de gezondheid en het milieu moeten vaststellen wordt ook nagegaan of bij zowel productie, verwerking, gebruik als recyclage een zo klein mogelijke belasting van het milieu en van de menselijke gezondheid plaatsvindt.

Het keurmerk wordt jaarlijks opnieuw onderzocht en toegekend. Tulikivi is de enige kachelfabrikant die het tot nog toe ontvangen heeft.

De volledige tekst van het testrapport vind je hier als PDF document. Je kan desnoods het gratis PDF leesprogramma downloaden hier.

 

Verder gaan dan de wettelijke normen

Het is absoluut noodzakelijk verder te gaan dan wat de europese regelgeving vraagt (zie schone verbranding). TULIKIVI beantwoordt met gemak aan de strengste milieunormen ter wereld (de Oostenrijkse en de Amerikaanse) en gaat hierin een heel eigen weg. Daartoe neemt Tulikivi deel aan vele wetenschappelijke onderzoeksprogramma's en beschikt ze over een uitgelezen laboratorium dat onder meer met computersimulaties de rookgaskwaliteit steeds verder optimaliseert.

Computersimulaties verbranding van CO
Computersimulaties verbranding van CO

Lees ook de meer algemene teksten over verwarming en milieu.

 

Vergelijking met houtpelletkachels en houtpelletketels

Houtpellets zijn houtkorrels gemaakt op basis van houtafval, alhoewel dit de laatste jaren noodgedwongen ook meer en meer op basis van nieuw hout gebeurt. Ze worden verbrand in houtpelletkachels, zowel als in pelletketels die aangesloten worden op de centrale verwarming.

De warmte-accumulerende speksteenkachels vertonen inzake rendement, CO- en stofproductie min of meer dezelfde voordelen als pelletkachels en (in iets minder mate) pelletketels. Inzake NOx scoren pelletkachels en Tulikivi speksteenkachels zelfs beter dan de pelletketels. Inzake kooldioxide scoren Tulikivi speksteenkachels beduidend beter dan alle pelletsystemen, zowel wat betreft de brandhoutproductie (gemiddeld 13 maal minder kooldioxide) als voor het gebruik van electrische energie (25 tot 100 KW bij pelletsystemen en uiteraard 0 KW bij Tulikivi). Deze gegevens zijn alle terug te vinden in het MILIEUDOSSIER "De warmte-accumulerende houtkachels van Tulikivi : een ecologische opportuniteit in Vlaanderen". Dit dossier is in PDF-formaat - download het praktische PDF-leesprogramma gratis hier.

De Tulikivi speksteenkachels vertonen bovendien vele extra voordelen voor de consument ten opzichte van de pelletsystemen, doordat er een overduidelijk terugverdieneffect is (zie brandstofkosten) en een hoger visueel en thermisch-klimatologisch comfort (zie stralingswarmte). De gebruiksvriendelijkheid (zie comfort) ligt lager dan die van een pelletketel, maar is bijna vergelijkbaar met die van een pelletkachel en veel hoger dan die van een klassieke houtkachel. Uit de scenario's van het VITO blijkt dat zonder subsidies er weinig tot geen toename zou zijn van pelletsystemen in de residentiele sector. Deze zou beperkt blijven tot een totaal van 170 pelletketels en 391 pelletkachels verkocht tegen 2020, terwijl nu reeds - en zonder subsidies - jaarlijks meer dan 1000 massieve speksteenkachels in België worden verkocht.

Bij de zo noodzakelijke omschakeling van fossiele brandstoffen naar biomassa is het uiteraard belangrijk om niet zomaar over te stappen op de weinig efficiënte en sterk vervuilende klassieke houtkachels. Pelletkachels en -ketels zowel als massieve speksteenkachels vormen hier samen het alternatief. Terwijl de ecologische verschillen dus klein zijn, ligt het potentiëel van een Tulikivi speksteenkachel om de gebruiker te overtuigen vele, vele malen hoger dan bij houtpelletsystemen. En dat is een niet te missen ecologische opportuniteit !

Afwisselend hout of pellets stoken in een massieve speksteenkachel is trouwens ook mogelijk : zie de optie Tulikivi pelletbrander.

Voeg deze website toe aan uw lijst van favoriete websites Print enkel de inhoud van deze pagina af, dus zonder de navigatie-elementen bovenaan, onderaan en rechts

SUBMENU - milieu
VIBE-label
Broeikaseffect
Zure regen
Verbrandingsrendement
Verbrandingskamers
Schone verbranding

Fijnstof
Buitenluchtaanvoer
Energiezuinige warmte
Levenscyclus
Rosenheim keurmerk
Milieunormen
En pellets ?

 
Schone hout-verbranding kan !

Tulikivi massieve speksteenkachels

Danskan houtkachels
Altech kachels in speksteen
HOXTER inbouwhaarden en cv-inbouwhaarden op hout
ORTNER massakachels en tegelkachels

Paterno pelletkachels en hybride pelletkachels

Lohberger houtgestookte fornuizen

Big Green Egg : de barbecue van de chefs
Alpina gaskachels
Lohberger houtgestookte fornuizen

Le Panyol : inbouw houtoven voor pizza, brood, enz...

Ecostone electrische verwarming

Logmatic houtklover
 

Alle info over de prijzen voor verwarming in België Alle info over de prijzen van verwarming in Nederland

 

 

 
Meer info over een bezoek aan de internationale toonzaal van Dutry & Co
Meer info over een bezoek aan de internationale toonzaal van Dutry & Co
   

Toptrefwoorden op deze site : allesbrander - brandhout - fornuis hout - gaskachel - haard - houtfornuis - houtkachel - inbouwhaard - houtklover - kachel - cv-kachels - open haard - pellets - pelletkachel
speksteen radiator - saunakachel - haarden op maat - schouw - speksteen - inbouwhaard maatwerk - speksteenkachel - cv-houtkachels - haard maatwerk - stooktips - tegelkachel - allesbranders
broodoven - radiator - fornuizen - haarden maatwerk - gaskachels - haarden - houtfornuizen - haard op maat - cv-haarden - houtkachels - open haarden - tegelkachels - inbouwhaard op maat
houtgestookte cv - inbouwhaarden - houtklovers - kachels - open haarden - pelletkachels - hout-cv - saunakachels - inbouwhaarden maatwerk - schouwen - speksteenkachels - tegelkachels
Nederland : speksteenkachels - houtkachels - open haarden - pelletkachels - fornuizen hout - gaskachels - CV-houtkachels - houtoven - houtklover

Vind uw lokale verdeler met onze dealerzoekmachine voor alle merken kachels, haarden, fornuizen, enz... Beurzen, infodagen en info-avonden over haarden en kachels Gratis documentatie van de merken op deze site - te downloaden, op te halen bij uw verdeler of per post te verkrijgen Contacteer Dutry & Co Dutry Videocenter met clips over kachels en haarden Voordelige financieringsvoorwaarden voor haarden, kachels en speksteenkachels Voordelige financieringsvoorwaarden voor haarden, kachels en speksteenkachels Links naar verwante sites Alle informatie over hoeveel je kan besparen met hout en pellets Le site de Dutry & Co en français Dealerzoekmachine Vlaanderen Dealerzoekmachine Nederland Verschillende opties voor het stoken van hout bij Dutry & Co Verschillende opties voor het stoken van pellets bij Dutry & Co Verschillende toepassingen van speksteen bij Dutry & Co Verschillende opties voor het verwarmen van water met hout en/of pellets bij Dutry & Co - hout-cv - cv-kachels houtgestookte CV Verschillende opties voor het koken op hout bij Dutry & Co Verschillende opties voor maatwerk bij Dutry & Co Acties op kachels en haarden bij Dutry & Co Meer info over een bezoek aan de internationale toonzaal van Dutry & Co